Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2024 (ΕΑΕΕ2024).

Οι περιόδοι υποβολής εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων αιτήσεων παρουσιάζονται πιο κάτω:

 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων – 09/04/2024-09/05/2024
 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με ποινή – 10/05/2024-03/06/2024
 • Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις – 15/10/2024*

*Με περιορισμούς που προνοούνται στους Κανονισμούς που διέπουν την ΕΑΕΕ.

Η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy

Η Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2024 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Παρεμβάσεις:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

 • Α.Π.1- Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα
 • Α.Π.2.2- Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα Εσπεριδοειδή
 • Α.Π. 3.1 – Οικολογικό Πρόγραμμα για Βελτίωση της οργανικής ουσίας και ποιότητας του εδάφους και ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών συστατικών
  • Α.Π. 3.1Α- Καλλιεργητικές φροντίδες στην καλλιέργεια της μπανάνας,
  • Α.Π. 3.1Β- Θρυμματισμός κλαδεμάτων και εφαρμογή των φυτικών υπολλειμάτων στο έδαφος (δενδρώδεις και αμπέλια),
  • Α.Π.3.1Γ – Αξιοποίηση κομπόστας σε μόνιμες και ετήσιες καλλιέργειες,
  • Α.Π.3.1Δ – Φιλικές γεωργικές πρακτικές στην καλλιέργεια της χαρουπιάς,
  • Α.Π.3.1Ε- Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταριού και κριθαριού σε συνδιασμό με τη χρήση λάσπης ή λιπασμάτων βραδείας αποσέσμευσης ή Βιολογικής Γεωργίας: Ε1 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και Λάσπης, Ε2 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης, Ε3 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου στη Βιολογική Γεωργία, Ε4 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και Κοπριάς
 • Α.Π. 3..2- Οικολογικό Πρόγραμμα για μείωση της επιβάρυνσης των εδαφών και των υδάτων από χημικά σκευάσματα φυτοπροστασίας.
  • Α.Π.3.2Α – Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης σε ανοικτές καλλιέργειες και θερμοκηπίου
  • Α.Π.3.2Β- Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε νηματώδιες,
  • Α.Π.3.2Γ&Δ – Αποκλεισμός της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε συστηματικές φυτείες και διάσπαρτα δέντρα.
   • Συστηματικές Φυτείες Δενδρωδών Καλλιεργειών
   • Συστηματικές Φυτείες Καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου
   • Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά
   • Αμπελώνες οινοπαραγωγής
 • Α.Π.4- Συμπληρωματική Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς
 • Α.Π.5- Αναδιανεμητική Ενίσχυση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ

 • Α.Α.1.1 – Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στα εσπεριδοειδή και την πατάτα
  • Α.Α.1.1Α-Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας
  • Α.Α.1.1Β- Στοχευμένες αγρπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
 • Α.Α.1.2-Συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών
  • Α.Α1.2Α- Εναλλαγή καλλιέργεια της πατάτας
  • Α.Α.1.2Β- Εφαρμογή εξαετούς προγράμματος αμειψισποράς στα σιτηρά
 • Α.Α.1.3- Προστασία της Βιοποικιλότητας
  • Α.Α1.3Α- Διατήρηση στοιχείων του τοπίου/ νησίδες βιοποικιλότητας με μελισσοκομικά φυτά
  • Α.Α.1.3Β- Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρκης με εντομοφάγα πτηνά
  • Α.Α. 1.3Γ- Συντήρηση ή διατήρηση ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων
  • Α.Α.1.3Δ- Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και οικιστικές ζώνες
 • Α.Α.1.4- Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
  • ΑΑ1.4Α-Φυτική Παραγωγή
  • Α.Α.1.4Γ- Μελισσοκομία
 • Α.Α. 1.8 – Διατήρηση αμπελώνων
  • Α.Α.1.8Α- Διατήρηση και βιώσιμη χρήση γηγενών ποικιλιών αναπαραγωγής της Κύπρου
  • Α.Α.1.8Β- Διατήρηση Παλαιών Αμπελώνων Οινοπαραγωγής με Γηγενείς Ποικιλίες της Κύπρου για Σκοπούς Διαιώνισης του Ντόποιου Γενετικού Κεφαλαίου και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
 • Α.Α.2- Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς και φυσικούς περιορισμούς
 • Α.Α.3- Ενισχύσεις σε περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 2000)
  • A.Α. 3Δ1- Ασυγκόμιστη παραγωγή
  • Α.Α.3Δ2- Διαχείριση βοσκοτόπων
 • Α.Α. 6.3- Προώθηση και στήριξη συστημάτων ποιότητας

Παρέχεται η δυνατότηα σε ιδιόκτητες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που για την ενεργοποίησή της, θα πρέπει όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στον ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy ή να αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.