Κοινό λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ

Ήξερες ότι στην ΕΕ υπάρχει ένα κοινό λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα;  Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ έχει ως στόχο να παρέχει μια κοινή οπτική ταυτότητα σε όλα τα …

Τα παιδιά μαθαίνουν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική – Υγιεινή Διατροφή

Η εκστρατεία ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ έχει ως στόχο την ενημέρωση του κυπριακού κοινού αλλά και των νέων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της εκστρατείας, …

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι για τη βιώσιμη γεωργία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η εκστρατεία “Μάθε για την ΚΑΠ” διοργανώνει μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων γύρω από διάφορους τομείς της βιώσιμης γεωργίας, τη στήριξη της ΚΑΠ και την χρήση των νέων τεχνολογιών στη γεωργία. Το …

Τι έγινε στο εκπαιδευτικό εργαστήρι για τη βιώσιμη γεωργία στη φάρμα Riverland

Το τέταρτο εκπαιδευτικό εργαστήρι της εκστρατείας ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ με θέμα «Βιώσιμη Γεωργία για το Μέλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 20 Ιουνίου στη βιολογική φάρμα Riverland στα Καμπιά. …

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό Toolkit για δασκάλους

Η εκστρατεία ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ στα πλαίσια των δράσεων που υλοποιεί για την ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο (Toolkit) για μαθητές …